המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

החלוקה העיקרית של זכויות האדם היא לפי סוגי זכויות וזהו גם הנושא הראשי באתר בו תמצאו את מספר הנושאים ותתי הנושאים הגדול ביותר.
הזכויות האזרחיות והפוליטיות נחשבות לדור הראשון של זכויות האדם (הזכויות הקלאסיות/הליברליות) וביניהן ניתן למצוא את חופש הביטוי, חופש ההפגנה, חופש המידע, חופש התנועה, זכות הקניין, הזכות לפרטיות, הזכות לכבוד האדם, הזכות בחור ולהבחר, הזכות לחיים, הזכות לאזרחות, הזכות לשלמות הגוף ולבטחון אישי, חופש הדת והמצפון והזכות לחירות אישית.
הזכויות הכלכליות חברתיות נחשבות לדור שני של זכויות האדם ומעמדן שנוי במחלוקת בין אלה הסבורים כי מעמדן פחות משל הזכויות האזרחיות והפוליטיות לבין אלה הרואים בהן את הבסיס לקיום האנושי ולזכויות האדם האחרות. בין הזכויות הכלכליות חברתיות ניתן למצוא את הזכות לקיום בכבוד, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לדיור, חופש העיסוק, חופש ההתאגדות, זכות השביתה, זכויות בעבודה, הזכות לחיי משפחה, הזכות להורות והזכות לסביבה נאותה.
בנוסף כולל נושא ראשי זה את הזכות לשוויון (בחלוקה לפי בסיסי אפליה - מין, נטייה מינית, גיל, דת, לאום, גזע, מוצא עדתי, מוגבלות) וכן זכויות במשפט (הליך הוגן, פנייה לערכאות, כשרות משפטית), זכויות בפלילים (חירות אישית, זכויות בהליך הפלילי, זכויות עצירים, זכויות אסירים) וזכויות האדם כללי (לדיווחי זכויות אדם שאינם משתייכים ישירות לאף אחד מהנושאים).
רוב הדיווחים המופיעים תחת נושא זה הם מתחילת שנת 2007 ואילך.  

סוגי זכויות

 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם