המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

ביהמ"ש העליון דחה ערעור בו חזר המערער מהודאתו והציג גרסה עובדתית שונה לראשונה בערעור (ע"פ 122/08)


 המערער, שהורשע ברצח אשתו, חזר מהודאתו בביצוע העבירה, טען שלא התקיים מגע פיזי ביניהם וכי מסר גרסה שקרית קודמת, בשל לחץ שהופעל עליו. המשיבה טוענת כי לא ניתן לשנות בערעור את גרסת ההודאה, וקיימות ראיות הקושרות אותו לעבירה. נקבע כי ניתן לבחון גרסאות חלופיות בערעור, במיוחד אם הן מבוססות על ראיות נסיבתיות וכאשר הן מתייחסות ליסוד הנפשי ופחות ליסוד ההתנהגותי. ביהמ"ש יאשר חזרה מהודיה כשקיים חשש ממשי כי היא פסולה, כתוצאה מפגם ברצונו החופשי של הנאשם או בהבנתו את משמעותה, או שהושגה שלא כדין. קיימת חשיבות לעיתוי הבקשה לחזרה מההודיה, ולביהמ"ש נתונה סמכות לאפשר חזרה מהודיה גם בערעור, אם הוצגו נימוקים חזקים לכך. נוכח עיתוי הטענות, אימוץ הגרסה הראשונה בבימ"ש קמא והחיזוקים לה, השוני בין הגרסאות ביסוד ההתנהגותי, ונוכח החזרה מהודיה, ללא הסבר משכנע – יש לדחות את הערעור. (ניתן 11.11.14). 

 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם