המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

המשטרה חויבה לפצות בגין נזקי מעצרי שווא במסגרת תביעת נזיקין שהוגשה נגדה (ת"א (י-ם) 9253/09)


 התובעים, אשר השתתפו באירועי מחאה ליישום תכנית ההתנתקות, הגישו כנגד המשטרה והמדינה תביעה, בגין נזקים שנגרמו ממעצרי שווא. הנתבעות טענו כי לאור מעשיהם הפליליים, "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה". ביהמ"ש קבע, כי אף שמדובר במעשים פליליים, ההתייחסות אל אירועי המחאה היא מיוחדת. נקבע כי אין להקל ראש בביצוע מעצרי שווא בלתי חוקיים גם כאשר מדובר בעבירות חמורות יותר, המבוצעות בידי אנשים שהתנהגותם איננה בהכרח נורמטיבית. על המשטרה לנקוט זהירות רבה בהפעלת סמכויותיה, ולמנוע פגיעה בזכויות הפרט לחירות ולכבוד. רשלנות המשטרה נבחנת לאור אי חוקיות המעצר, הרקע למעצר, הכוונת התנהגות המשטרה בעתיד וההשלכות על המשטרה והחשודים. אין מקום לבקש מעצר כשניתן להפעיל אמצעי דרסטי פחות. במקרה זה, המעשים הפליליים שבצעו התובעים, שהתנהגותם נורמטיבית, היו ב"רף התחתון", קשה לראות בהם "עילה בת עוולה", ולכן יש לפצותם.(ניתן 23.10.14). 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם