המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

עתירה כנגד מניעת תושבות מפלסטינים השוהים שנים ארוכות בישראל (בג"ץ 8225/14)


 בני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים, שכניסתם לישראל אושרה במסגרת הליך איחוד משפחות ושוהים בישראל זמן ארוך, עתרו לבג"ץ, ביחד עם בני משפחותיהם, בבקשה לקבל מעמד תושב, הכולל זכויות סוציאליות, על מנת לחיות בכבוד. העותרים טוענים לפגיעה בזכות לבריאות, בביטחון הסוציאלי, בחופש העיסוק, באוטונומיה האישית ובכבוד, בייחוד לאור מצוקתם הכלכלית הנובעת ממעמדם. עוד נטען לעניין חוקתיות הסעיפים הרלבנטיים, כי התכלית הביטחונית שהביאה לחקיקתם איננה עומדת עוד, וכי לאור משך הזמן שחלף מאז – אחת עשרה שנים – אין מדובר בהוראות זמניות. בנוסף, נטען כי בשורה של פסקי דין שניתנו לאחרונה, נקבע כי לאור התארכות תוקפה של הוראת השעה, אין כל הצדקה או תכלית להותרת בני הזוג הזרים במצב זה לאורך שנים, כאשר היתר השהייה אינו מעניק להם כל זכות סוציאלית בסיסית, פרט לזכות לשהות בישראל כדין.

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם