המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

בית המשפט העליון: קיימת מגמה בפסיקה להגמיש את הדרישה למידת דמיון גבוהה בעדות שיטה (ע"פ 3731/12)


 המערער הורשע בביהמ"ש המחוזי בעבירות מין ורכוש במספר אישומים, על סמך עדות שיטה, לפיה ניתן להשתמש בהתנהגות, המתארת שיטת ביצוע, בה הודה הנאשם, על מנת להוכיח את יתר האישומים. לטענתו, על מנת להוכיח "שיטה" יש להוכיח תחילה כי ביצע את המעשה הייחודי מספר פעמים. ביהמ"ש פסק, כי לגבי עדות שיטה מגמת הפסיקה היא להגמיש את הדרישה למידת דמיון גבוהה במיוחד בין המעשים, וכל מקרה ייבחן לגופו בהתאם למכלול הנתונים והראיות ולנסיבותיו המיוחדות. קיימים שיקולים העשויים להשפיע על קביעת משקלה של עדות השיטה, כגון: מידת השכנוע בגרסת העד; מידת הדמיון בין המעשים השונים; האם קיים קשר בין העדים השונים שמאפשר תיאום עדויותיהם. הערעור נדחה, שכן במקרה זה הוכח כי המערער פעל בשיטת ביצוע ייחודית בעלת מאפיינים דומים בכל האירועים ברמת דמיון גבוהה, וכי קיימות ראיות המחזקות זאת. (ניתן 11.11.14). 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם