המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

ביהמ"ש השלום: על המדינה להוכיח כי הנאשם נסע בטווח האסור בחוף הים כאשר המדידה נעשתה במד טווח לייזר (ת"פ 45454-11-11)


 לנאשם מיוחסת עבירה של נהיגה בחוף הים בניגוד לחוק. לטענת המדינה, הנאשם נסע ברכב במרחק 53 מטרים מנקודת גאות המים, לפי מד טווח לייזר (להלן: מט"ל). הנאשם טען כי לפי מדידה בגלגלת, מדובר במרחק העולה על 100 מטר, כפי שהחוק מתיר. ביהמ"ש קבע כי על התביעה להוכיח את אמינות המכשיר, תקינותו, מיומנות המפעילים והפעלתו כיאות. מכשיר המט"ל לא אושר בחוק, ועליו לעמוד בכללי סף של קבילות ומשקל להכרה בראיות מדעיות חדשות, כגון: המקובלות על הקהילה המדעית; התעמקות במתודולוגיה של השיטה המדעית והתאמתה לעניין; ביקורת עמיתים, שיעור הטעות והאם ניתן להפריכה בראיות סותרות; ביקורת שיפוטית ברמה הכללית בין היתר על העד המומחה מטעם מציג הראיה; ועוד. נקבע כי יש לזכות את הנאשם מכיוון שהמאשימה לא הוכיחה מעל לכל ספק סביר כי הרכב נסע בטווח האסור. (ניתן 3.3.2015). 


חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם