המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

בג"ץ: לבית הדין הקראי יונפקו טפסים של תעודות גירושין עם סמל המדינה לשימושו (בג"ץ 7197/13)


 העותרים טוענים כנגד הפסקת הנפקת טפסים הנושאים את סמל המדינה לבית הדין הקראי, שמעמדו אינו מוסדר בחוק, לשימוש כתעודות גירושין, וכנגד הפסקת מתן חותמת אפוסטיל לתעודות אלו. המשיבים טענו כי לאור עמדת הרבנים הראשיים, גט שנערך בבית דין קראי, הוא פסול לפי ההלכה. נקבע כי יש למצוא פתרון הוגן לאור השינוי שחל לאורך השנים בפרקטיקה שנהגה כלפי העדה היהודית-הקראית מבלי לבסס פתרון חדש. נושאי המעמד האישי של הקראים מפוצלים באופן שאינו משביע רצון: רישום הנישואין מצוי בידי השר לשירותי הדת, ונושא הגירושין בידי שרת המשפטים. יהודים קראים המבקשים להתגרש לפי הלכתם בלבד זקוקים להסדר, וכל עוד אין חקיקה, אין מנוס מהסתפקות בהסדר מינהלי שימשיך וינהג עד לחקיקה. נקבע כי לבית הדין הקראי יונפקו טפסים של תעודות גירושין הנושאים את סמל המדינה, והוא יוכל לעשות בהם שימוש. (ניתן 22.10.14). 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם