המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

בית המשפט העליון דחה בקשת נאשם לעיין בכל המידע שהועתק מטלפון נייד של צד שלישי (בש"פ 7585/14)


 העורר, שהואשם בביצוע פעולות בלתי חוקיות במניות, ביקש לעיין ולהעתיק מידע שהועתק מטלפון נייד של צד שלישי. לטענתו, אי מסירת המידע מעדיפה את פרטיותם של צדדים שלישיים על פני זכותו למשפט הוגן. המדינה טענה כי נוכח הפגיעה בפרטיותו של הצד השלישי, יש להסתפק בחומר מהטלפון שכבר נמסר. נקבע כי לנאשם זכות להתגונן על סמך הכרות מלאה של חומר החקירה, על מנת שיוכל למצוא בו ראיות לחפותו. יש להעניק למונח "חומר חקירה" פרשנות מרחיבה, אך יש להראות יסוד של ממש כי החומר ישפיע על בירור האישום. אם החומר רלוונטי, יש לאזן בין זכות הנאשם להגנה ראויה לבין הפגיעה בזכויות צדדים שלישיים או בערכים שונים. ההגנה לא הצביעה על תועלת שתצמח מעיון בכל מידע שהועתק מהטלפון הנייד של הצד השלישי. לעומת זאת, הפגיעה האפשרית בפרטיות מובנת מאליה. (‏ניתן 18.11.2014). 

 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם