המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

בימ"ש השלום ת"א זיכה מהחזקת חשיש עקב חיפוש בלתי חוקי (ת"פ 50516-05-13)


 הנאשמת, שהואשמה בעבירת סמים, טענה כי יש לפסול ראיה שהושגה בעקבות צו חיפוש שבוצע שלא כחוק - שלא בפני שני עדים כנדרש, ולמרות שצו החיפוש חל רק על חיפוש בבית, הוא כלל גם חיפוש על הגוף. התביעה טענה כי די בכך שהנאשמת הודתה בכך שהחזיקה סמים על גופה וכי שהו שני עדים במהלך החיפוש בבית והם הנאשמת ובן זוגה. בית המשפט קבע כי כאשר מדובר בפגיעה בפרטיות יש צורך לפעול בצורה מאוד עקבית ע"פ החוק, שכן ביתו של אדם הוא מקום מבצרו. עוד נפסק כי צו של שופט, אשר ניתן במעמד צד אחד, בידי המשטרה, כאשר לא נשמע הצד השני, יש לגביו חשיבות כפולה ומכופלת, כי יבוצע כדת וכדין. לפיכך נקבע כי החיפוש לא נעשה כחוק ולא בפני שני עדים ועל כן, זיכה את הנאשמת. (ניתן 22.1.15). 

 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם