המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חיסיון תסקיר המבחן וחומרי הגלם שביסודו (בש"פ 756/15)


 העורר ביקש לעיין באבחון הפסיכולוגי שנערך לו להכנת תסקיר מבחן במסגרת מעצרו. לטענתו, מדובר בחומר חקירה מהותי להגנתו, שהוא זכאי לקבלו מתוקף זכויותיו לעיין בחומרי חקירה ולהליך הוגן. המשיבה טענה כי לא ברור שהאבחון הפסיכולוגי הוא "חומר חקירה", ולכן העורר לא זכאי לקבלו, וכי חשיפת חומרים שביסוד הכנת תסקירים תכרסם במעמדו האובייקטיבי של שרות המבחן. נקבע כי קשה להלום שחומר יוגדר כחומר חקירה כאשר לא רק שאינו מצוי בידי רשויות התביעה, אלא שהן לא יכולות לקבלו לעיונן. החומר בבסיס התסקיר נהנה מחיסיון, הקשור במעמדו של שירות המבחן כזרוע הארוכה של בית המשפט וכמקור אובייקטיבי חשוב בהליך. החשש הוא כי בחינה של החומרים שביסוד התסקיר תכרסם במעמדו של שרות המבחן. חיסיון תסקיר של קטין קבוע במפורש בחקיקה, והוא חל גם על חומרים שבבסיסו במקרה זה. (ניתן 8.3.2015). 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם